I ara, què?

El 3 de setembre va entrar en vigor la reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil i del Codi Civil estatal, [...]