Memòries d’activitat Som Fundació

A continuació trobaràs les memòries d’activitat
dels últims anys
on es destaquen les xifres
i els fets més significatius
que s’han portat a terme durant cada període.

Memòria d’Activitats 2023

Memòria d’Activitats 2022

Memòria d’Activitats 2021

Memòria d’Activitats 2020

Memòria d’Activitats 2019

Memòria d’Activitats 2018

Memòria d’Activitats 2017