Qualitat

Som Fundació

segueix unes normes
per treballar la qualitat del servei que dona
amb l’objectiu d’assegurar
una atenció excel·lent a les persones
amb discapacitat intel·lectual
i les seves famílies.

L’entitat ha concretat un conjunt de regles
basades en la norma ISO 9001:2015
per tal de programar,
fer i controlar
les feines que realitzem
en la nostra activitat.

La política de qualitat
explica el nostre compromís
per treballar de manera eficaç
i aconseguir la millora permanent del servei.
Es tracta d’una feina en equip
on participen totes les persones
de tots els departaments.

Dona con confianza

ISO 9001:2015

És un conjunt de normes
que asseguren un bon sistema
per administrar
i millorar la qualitat dels productes
i serveis.