Espai de reflexió ètica en serveis socials (ERESS)

Som Fundació

L’Espai de reflexió ètica en serveis socials
de Som – Fundació
és un espai d’orientació
que ajuda a les persones
lligades a l’entitat.
En aquest espais es resolen dubtes ètics
sobre l’atenció de persones
amb discapacitat intel·lectual
o del desenvolupament.

En aquest espai es facilita el diàleg
i totes les persones participants
poden donar la seva opinió.

Ètica
Conjunt de normes i regles
que dirigeixen el comportament de les persones.
Orienta les persones, per exemple,
sobre allò que és bo o dolent,
allò que està permès
o allò que és obligatori.

Qui forma part de l’espai de reflexió ètica en serveis socials 

L’equip està format per persones professionals
de diferents departaments
que tenen formació en ètica:

 • Tres persones professionals de l’àrea social.
 • Una persona de l’àrea jurídica.
 • Una persona de l’àrea de comptabilitat.
 • un membre del patronat.

Patronat
Grup de persones
que prenen decisions
en una entitat d’ajuda social
o cultural.

Què fa l’Espai de reflexió ètica en serveis socials?

Les funcions de l’equip de l’ERESS són:

 • Orientar en situacions que generin un desacord ètic a
  • persones ateses
  • famílies
  • persones voluntàries
  • equips de direcció.
 • Impulsar i donar a conèixer
  maneres d’actuar correctes
  que ajudin a assegurar el respecte
  per les persones en situacions de desacord
  i en l’aplicació dels drets de les persones amb discapacitat.
 • Informar en valors ètics a les entitats
  i a la resta de la societat.
 • Millorar els coneixements de les persones professionals en temes ètics.

Com fer arribar una consulta

Les persones interessades
en qüestions de caràcter ètic
en l’àmbit de l’atenció
a les persones amb discapacitat intel·lectual
o del desenvolupament
poden fer arribar les seves consultes
enviant un correu electrònic (e-mail)
a etica@somfundacio.org
o per correu postal.

És necessari incloure la següent informació:

 • Nom i cognoms de la persona interessada.
 • Data i entitat a la qual pertany.
 • Resum de la situació concreta de la consulta.
 • Pregunta o tema proposat.