Categories: FundacióPublished On: 4 d'agost de 2022

Us presentem al José. El José és una persona amb discapacitat intel·lectual a qui donem suport a la presa de decisions. Viu de forma independent, a casa seva. La seva referent social, la Raquel, ens envia aquesta foto, on somriu satisfet després d’haver repassat amb ella el full de rendició de comptes en lectura fàcil.

persona con discapacidad

Què és el rendiment de comptes en lectura fàcil?

Com a entitat de suport a la capacitat jurídica en la presa de decisions, assumim la gestió de les àrees en què la persona necessita ajuda. Una d’elles és l’econòmica i hem de rendir comptes davant la justícia sobre aquesta gestió de forma anual, biennal o triennal, segons el que digui la provisió de suports. Així, la rendició de comptes és un document que mostra com s’ha gestionat l’economia d’una persona amb discapacitat intel·lectual amb una provisió de suports en la part econòmica. Inclou ingressos, despeses i patrimoni.

D’aquesta manera, presentem a l’autoritat judicial la memòria econòmica, l’inventari de béns i el document de rendiment de comptes en lectura ordinària. A més, des del 2017, també presentem el rendiment de comptes adaptat, prèviament examinat i signat per la persona a qui donem suport.

Amb l’adaptació del document de rendiment de comptes, les persones amb discapacitat intel·lectual poden conèixer d’una manera senzilla i accessible quin és l’estat de les seves comptes. També pot comprendre’n la gestió que fa la fundació. És un document elaborat de forma molt didàctica, amb diferents colors per optimitzar la comprensió i es presenta a persones que viuen de forma independent o que presenten un elevat grau d’autonomia.

 

El primer document adaptat a la fundació

El rendiment de comptes va ser el primer document adaptat a lectura fàcil a la nostra fundació, fins i tot abans de la creació del programa d’Accessibilitat Cognitiva, que el va validar posteriorment amb el nostre equip de persones validadores. La idea va sorgir d’una trobada amb les organitzacions Futudís i Futubide, i posteriorment cada una de les entitats de suport vam desenvolupar el nostre projecte propi d’adaptació.

El que volíem era fer a les persones usuàries partícips de la supervisió de la gestió de la seva economia, que poguessin entendre aquest part més abstracta i complexa dels suports que reben. A més, també sentíem que volíem avançar en transparència, anar més enllà de l’exigible. De fet, la persona pot fer comentaris i aportacions quan el referent social o comptable li presenta i explica el document. Aportacions que també examina el jutge.

chica trabajando en oficina

Enguany, la nostres referents comptables han adaptat pràcticament 200 rendiments de comptes, que han presentat a través dels referents socials o dels mateixos referents comptables a les persones a qui donem suport. Per a nosaltres és una satisfacció molt gran comprovar com, a través d’imatges com la del José, les persones coneixen i participen de la nostra gestió i (la cirereta del pastís), a més, n’estan satisfetes.

Compartir