Categories: Accessibilitat cognitivaPublished On: 30 de novembre de 2023

Aquesta setmana el Govern de la Generalitat s’ha compromès, finalment, amb la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Ha aprovat el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, el reglament que desplega la Llei d’Accesibilitat i que inclou l’accessibilitat cognitiva com a part fonamental. Això comporta la implementació de mesures i recursos específics per garantir que les persones amb discapacitat visual, auditiva, cognitiva i intel·lectual no es trobin amb limitacions en les seves activitats quotidianes.

Des de Som – Fundació aplaudim aquesta iniciativa i remarquem la seva importància. Per a nosaltres significa que, al cap i a la fi, la societat catalana es compromet amb els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, un tipus de discapacitat poc considerada a l’hora d’elaborar polítiques d’accessibilitat. I, més sovint del que ens agradaria, evitada i silenciada.

El dret a comprendre el món

La realitat d’aquest col·lectiu és que afronta amb freqüència dificultats de comprensió del món que els envolta. Això limita l’exercici de la seva ciutadania plena i, automàticament, relegar-los ciutadans de segona. Per exemple, les persones amb discapacitat intel·lectual encara tenen problemes per accedir a un lloc de feina, a la justícia, als serveis mèdics o votar en les eleccions, per no parlar de la bretxa digital. En l’àmbit cultural la inclusió es concentra en adaptar les característiques dels equipaments, però fins ara no posava una especial atenció en que els continguts, programes i presentacions fossin accessibles.

A més, aquesta aprovació dona el suport definitiu a les petites grans passes que s’han donat fins ara en matèria d’accessibilitat cognitiva. Des de les guies editades per Dincat, Plena Inclusión España y la Asociación Liber, passant per la creació de la Xarxa AccessCat, fins a la creació del Centro Español de Accessibilidad Cognitiva (CEACOG), que ha engegat recentment aquesta magnífica campanya.

L’accessibilitat cognitiva a Som – Fundació

Les entitats de primer nivell hi participem en totes aquestes iniciatives. De fet, des de la nostra Àrea d’Accessibilitat Cognitiva, ens esforcem per anar adaptant les nostres comunicacions, tant físiques com digitals, en lectura fàcil. Editem la revista accessible Coses Nostres i participem en estudis d’àmbit autonòmic, estatal i europeu, que ajuden a portar llum sobre els processos cognitius en persones amb dificultats de comprensió i què podem fer per millorar el seu accés a la informació.

Finalment, volem remarcar que aquesta norma generarà una gran quantitat de llocs de feina per a les persones amb discapacitat. Qualsevol document que s’adapti ha de passar per un procés de validació, que executen persones amb discapacitat intel·lectual: els validadors i validadores. Ells i elles són els que posen el segell final a les publicacions accessibles.

Aquest pas demostra que estem en el bon camí cap a una societat més inclusiva i justa per a tothom, on cadascú pugui gaudir dels seus drets sense limitacions. Esperem que la seva aplicació sigui real i efectiva.

Compartir