#JOTBPUC FORMAR-ME PER A FER VOLUNTARIAT

En la implementació del projecte #JoTbPuc s’ha contemplat la creació d’unes càpsules formatives, de dues hores, dirigides a les persones amb discapacitat intel·lectual que atenem i que estan a punt de començar el voluntariat en una altra entitat.

L’objectiu de la formació és situar a les persones interessades en el context de l’acció voluntària, informar-los de la importància del compromís que adquireixen a l’hora de fer voluntariat i donar-los a conèixer els drets i deures que assumiran com a persones voluntàries.

En les primeres càpsules que s’han impartit en Som – Fundació durant el mes de febrer a les persones interessades, s’ha inclòs una simulació d’entrevista perquè es familiaritzin amb el tipus de preguntes que les entitats els poden fer i se sentin més còmodes en aquesta primera trobada. Al mateix temps, se’ls ha facilitat un espai perquè plantegin els seus dubtes, les seves preocupacions i puguem fer posteriorment el seguiment de les activitats que duguin a terme.

En el mes de març hem publicat un díptic que s’utilitza com a material de suport per a les persones usuàries. La finalitat d’aquest element és facilitar informació sobre el voluntariat, amb elements accessibles, perquè ho valorin com una alternativa i els animi a participar-hi.

El dijous 5 d’abril, la Cristina Herreros, coordinadora de projectes de l’Associació d’Oci Inclusiu Saräu, impartirà una càpsula formativa a les persones amb discapacitat intel·lectual que atenem, interessades a realitzar voluntariat en altres entitats. El motiu de la formació és ampliar el coneixement sobre l’àmbit del voluntariat i, sobretot, acompanyar-los en la seva decisió.