ilustración Judit Canela

Suport a la presa de decisions

El 3 de setembre de 2021,
una nova llei nacional
va eliminar la tutela
i la va substituir per un sistema de suports.

Això vol dir que les persones amb discapacitat intel·lectual
tenen drets davant la llei
i poden prendre les seves pròpies decisions,
amb suports d’altres persones
que les poden ajudar en diferents àrees de la seva vida
quan ho necessitin.

La llei catalana també haurà de complir aquesta nova llei.
De moment s’ha aprovat un decret llei
que posa normes a aquests suports.

A Som — Fundació donem aquests suports
a les persones amb discapacitat intel·lectual que atenem:

Tutela
S’anomena una figura representant
que actua en interès i protecció
d’aquelles persones
que no poden fer-ho per si soles.

Suport social

Un equip format per la persona referent
i auxiliar social s’encarreguen del suport social.
Des de Som – Fundació,
lluitem per incloure totes les persones
a les quals donem suport
en la societat i en el món laboral.
Ho fem defensant la seva independència
i els hi donem suport en cas d’emergència.
També acompanyem aquestes persones
en les seves activitats del dia a dia
i els hi fem costat.

Tot això,
tenint en compte la participació de les persones
a l’hora de construir i prendre decisions
sobre el seu futur i la seva vida
i tenint en compte el que elles volen
i els seus gustos.

Suport administratiu i comptable

Aquest suport està format
per diferents equips comptables
i administratius.
Treballen per a les persones a qui donem suport
i les ajuden a organitzar els seus diners.
També fan els informes
que han de presentar al jutjat.

Comptable
Persona encarregada
de portar els comptes d’una fundació.

Suport jurídic

Els experts en lleis de Som – Fundació
són advocats.
Ajuden les persones a qui donem suport
a accedir a la justícia,
les ajuden i els responen preguntes sobre lleis
i si ho necessiten,
defensen els seus drets.

Advocat/da
Persona que ha estudiat dret.
Dona consells en temes sobre lleis.
També defensa els seus clients i clientes en els judicis
o a l’hora de parlar
amb el jutge.

Justícia
Conjunt de persones i organitzacions
encarregades d’aplicar
les lleis en un país.

Voluntariat de suport

Les persones voluntàries de Som — Fundació
acompanyen les persones amb discapacitat intel·lectual
a qui donem suport
en el seu temps lliure.

Vols fer un voluntariat amb nosaltres?