Canal de Denúncia

Qui el pot utilitzar?

El Canal de Denúncia és una eina de comunicació.
El poden utilitzar les persones treballadores de l’entitat
i també altres persones que tenen relació amb l’entitat,
per exemple:

 • Persones usuàries.
 • Persones voluntàries.
 • Clients/clientes.
 • Famílies.
 • Persones que col·laboren amb l’entitat.
 • Persones que fan donacions a l’entitat.

Objectiu

El Canal de Denúncia té dos objectius.
Per una banda,
resoldre dubtes legals o ètics
sobre alguna conducta.
Per l’altra,
rebre denúncies d’accions o comportaments
que van en contra de la llei
o del Codi de conducta de l’entitat.
Som-Fundació s’encarrega
de resoldre aquestes denúncies.

Ètica: Conjunt de normes i regles
que dirigeixen el comportament
de les persones.
L’ètica orienta a les persones.
Per exemple:
Sobre el que és bo o dolent.

Funcionament

El Responsable del Compliment de les Normes
s’encarrega del Canal de Denúncia
amb l’ajuda de professionals externs a l’entitat.
Tots ells fan les passes necessàries
per donar resposta als dubtes i a les denúncies.

Les persones que volen resoldre algun dubte legal o ètic
poden enviar un correu electrònic a:
compliancepenal@somfundacio.org.
En el correu electrònic hi ha d’aparèixer:

 • El nom i els cognoms de la persona
  que té el dubte.
 • Un telèfon de contacte.
 • Explicació dels dubtes o fets
  que es volen resoldre.
 • Si és necessari,
  es pot adjuntar un document
  que doni més informació.

El Responsable del Compliment de les Normes
assegura que totes les denúncies que es reben
s’analitzen de manera independent i confidencial.
El Responsable del Compliment de les Normes
també assegura que la identitat de la persona
que planteja el dubte i la identitat de la persona denunciada
no es diran a ningú.
Només les persones necessàries tindran informació
sobre el cas.

Confidencial:
És alguna cosa
que es fa o es diu
amb confiança
a una altra persona
perquè guardi el secret.